Fullfinansiert fra Lånekassen

Velkommen

Velkommen til NUIU - Norsk utdanning i utlandet.
NUIU er en norsk tilrettelegger for utenlandsstudier i Sri Lanka.
Vi tilbyr norske studier, fra videregående og fra universiteter.
download (1).png

Vi flytter klasserommet

 • Vi flytter klasserommet fra Norge og til Sri Lanka. All undervisning og veiledning skjer på norsk med kvalifiserte lærere fra Norge.

 • Vi tilbyr studentene våre følgende typer studier:

     

 1.   Universitetsutdanning

30 studiepoeng (ett semester - høst eller vår)

Exphil, Exfac, Samfunnsvitenskapelig metode 
 

2.    Påbygging til generell studiekompetanse (privatist)

Eksamen høst og vår. Du kan være med ett eller to semester.

Norsk, matematikk, naturfag, kroppsøving (Høst)

Norsk, sosiologi og historie (Vår)

NB! Norsk har kun eksamen til våren.

 • NUIU er stolt over å jobbe sammen med svært flinke lærere og forelesere fra Norge.
   

 • Studentene våre får tilbud om gratis personlig oppfølging og en egen coach under hele studietiden. De får hjelp til å strukturere studiene sine, samtidig som hverdagen ellers er full av lærerike opplevelser mens de studerer, bor og lever i eksotiske Sri Lanka.

 • Du blir tatt opp som student ved en norsk videregående skole, et norsk universitet eller en norsk høgskole, så får du undervisning fra NUIU i Sri Lanka.
   

 • Alle studiene gir studiepoeng for videre studier i Norge. Studiene er kvalitetssikret av norske videregående skoler, universiteter og høgskoler, og har høy kvalitet.

 • Alle studiene er offentlig godkjente og gir rett til støtte fra Lånekassen.

Her kan du søke om studieplass

Norske Studier i Utlandet. Norske Forelesere, Norske skolebøker, alt på norsk, men i varmen!

Følg oss på Instagram

 

Velkommen

NUIU - Norsk utdanning i utlandet.
Norsk studier i Sri Lanka
Universitet og videregående

NUIU - Norsk utdanning i utlandet AS - Org.nr. 920 591 604
- Eitlandsveien 263  4560 Vanse

Telefon: 45 28 90 90 - E-post: post@nuiu.no