top of page

Studietilbud høsten 2023

Hvorfor studere i utlandet?

Et studieopphold i utlandet kan ha flere positive effekter. Forskning har vist at studenter som har studert utenlands, får høyere lønn enn studenter som har tatt alle fag i hjemlandet (Rodrigues, 2013). I tillegg kan utveksling bidra til personlig utvikling (Zimmermann og Neyer, 2013). Å studere ute kan bidra til at studenter utvikler ferdigheter som bedrer deres muligheter på arbeidsmarkedet, som å beherske flere språk, å kunne jobbe med mennesker fra andre kulturer og opparbeide mer selvsikkerhet (Di Pietro, 2015).

kilde: https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/studieopphold-i-utlandet

 

bottom of page