Eksamenstrening

Før eksamen får alle studentene veiledning fra læreren sin om hvordan man kan løse eksamensoppgaver.

Dette er for å hjelpe deg til å se hva du kan gjøre for at din endelige eksamen skal bli best mulig.

 

Du vil få tips som du kan bruke til å se på forbedringsmuligheter. Dermed står du enda sterkere og er bedre forberedt til den endelige eksamen.

Forelesninger

Din egen coach

Skole og utdanning

Oppfølging hele veien

NUIU - Norsk utdanning i utlandet AS - Org.nr. 920 591 604
- Eitlandsveien 263  4560 Vanse

Telefon: 45 28 90 90 - E-post: post@nuiu.no