top of page
download (1).png
Fakta om emnet


Studiepoeng

10
 

Nivå

Del av Bachelor

Undervisning

Høst

Eksamen

Høst (hjemmeeksamen)

Undervisningsspråk

Norsk

Fagtilbud

Examen Facultatum (Exfac) 10 studiepoeng

Semester

Emnet gir en innføring i humanioras og samfunnsvitenskapenes historie og tenkemåter. Det tar også for seg sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger. En konsentrerer seg om ulike begrunnelsesmåter og typer av forklaringer, om forholdet mellom vitenskap og samfunn, samt sentrale forskningsetiske problemstillinger.

 

SØKNADSFRIST til NUIU: 10.mai 2020

Oppstart: August 2020

bottom of page