top of page

NUIU er en livssynsnøytral og humanistisk organisasjon. Vi ønsker å fremme mangfoldet vi har i samfunnet, og har fokus på de verdiene som forener oss som mennesker.

Utdanning er en viktig verdi i samfunnet vårt og NUIU ønsker å skape gode arenaer for studentene våre. Vi har som mål at utdanningen skal være så rimelig som mulig, slik at. alle skal ha anledning til å være med.

Når vi oppholder oss som gjester i et annet land, ser vi det som viktig å gi noe tilbake. Derfor har NUIU samarbeid med lokale bedrifter. Vi har også et hjelpearbeid som vi støtter og besøker hvert semester.

Som en utdanningsinstitusjon har vi et stort samfunnsansvar. NUIUs viktigste verdi er at alle skal møtes på sitt eget nivå, for så å kunne utvikle seg derfra på en trygg og sikker måte.

Verdigrunnlag

bottom of page