23/5-Regelen

Når du er 23 år, mister du ungdomsretten din til å ta videregående opplæring.

Det finnes likevel en måte du kan få generell studiekompetanse på. Den kalles 23/5-regelen.

 

Hvis du er minst 23 år og kan dokumentere 5 års praksis (arbeid/omsorg), er du kvalifisert.

NUIU - Norsk utdanning i utlandet AS - Org.nr. 920 591 604
- Eitlandsveien 263  4560 Vanse

Telefon: 45 28 90 90 - E-post: post@nuiu.no