top of page

Forelesninger 

Det er undervisning fra mandag til fredag, mellom klokka 08:00 og 12:00.

Du oppfordres sterkt til å delta på studiekvelder 2 timer om kvelden fra mandag til torsdag, i tillegg.


I forelesningene blir fagstoffet grundig gjennomgått fra ulike vinklinger. Noen av forelesningene tas opp på video og legges ut på vår arbeidsplattform.

Dermed kan du se forelesningene senere om du har behov for det. Alle foreleserne våre er disponible også utenom timene slik at du kan gjøre avtale og få veiledning og coaching.

Skole og utdanning

Din egen coach

Eksamenstrening

Oppfølging hele veien

bottom of page