Studier

Kontakt oss via skjemaet i dag
– helt uforpliktende!

Vi sender deg all informasjonen du trenger på e-post, eller velg å bli oppringt av vår hyggelige veileder.

 

Universitetsstudier
30 studiepoeng per semester

 

Ett semester

1. eller 2. semester - 30 studiepoeng

Exphil

Exfac

Tilleggsfag

(Samfunnsvitenskapelig metode)

Andre semester

Dersom du ønsker å gå to semester, og dermed ta 60 studiepoeng, er det mulig å gjøre dette mens du bor i Sri Lanka. NUIU tilbyr imidlertid ikke studier for to semester. Vi kan likevel legge tilrette og hjelpe deg med å organisere studiene og gi støtteundervisning for 30 studiepoeng i emner innen psykologi.

Dette krever at du på forhånd har fått studieplass hos en norsk høgskole eller universitet. Skolepenger for disse utdanningene er ikke inkludert i prisen vår, men NUIU har egne stipendordninger forbundet med dette.

Les mer om denne spennede muligheten her

NUIU har også gode erfaringer med skoler som tilbyr slike studier, og kan hjelpe deg med å komme inn på disse. Kontakt oss for mer informasjon om dette.

 
download (1).png

 

​Hos NUIU kan du ta ett eller to semester på universitetet og begynne på

utdanningen mens du bor i Sri Lanka.

Høst og vår tilbyr vi 30 studiepoeng i fagene: Exphil, Exfac og Samfunnsvitenskapelig metode.

Dette er inkludert i prisene hos NUIU. 

Hvis du vil gå to semester, må du også være student ved et norsk studiested. Vi hjelper deg med studiene i emner innen psykologi, inntil 30 studiepoeng. 

Det koster imidlertid en del penger å bli student hos en del norske studiesteder, men NUIU vil hjelpe deg gratis med å komme inn på disse studiene. I tillegg har NUIU stipendordninger for deg som vil ta begge semestrene i Sri Lanka, slik at du klarer å fullfinanisere hele studiet gjennom Lånekassen.

Som student ved NUIU er du i alle tilfeller student ved et norsk universitet eller høgskole og får full tilgang til fagressurser og forelesninger på universitetets eller høgskolens studentportaler. Dermed har du mulighet til å gjøre mest mulig ut av studiene dine, samtidig som du kan bo i Sri Lanka mens du studerer.
Foreleserne hos NUIU hjelper deg med å organisere pensum, studieteknikk og tilbyr daglige seminarer i fagene, i tillegg til eksamenstrening. 

Når du er registrert som student ved universitetet eller høgskolen, har du rett til støtte fra Lånekassen.

Hele studiet, reisen og oppholdet kan finansieres gjennom Lånekassen, når du bor i Sri Lanka. Du kan lese mer om dette her.

 
download (1).png

Ta påbygg eller
ta opp fag fra videregående

Hos NUIU kan du ta påbygg til generelle studiekompetanse i Sri Lanka. Vi flytter klasserommet fra Norge til Sri Lanka, hvor du får hjelp til å lese deg opp til eksamen. Lærerne våre har erfaring fra videregående skole og vet hva som er viktigst for deg å fokusere på til eksamen.

Dersom du ikke vil ta påbygg, kan du også ta enkeltfag, for å forbedre karakterene dine.

 

Fagene tilbys av Studieakadmiet, som er en offentlig godkjent privatistskole. Det gir deg rett til full støtte fra Lånekassen.

Hele studiet, reisen og oppholdet kan finansieres gjennom Lånekassen, når du bor i Sri Lanka. Kontakt oss for mer informasjon om dette.

NUIU - Norsk utdanning i utlandet AS - Org.nr. 920 591 604
- Eitlandsveien 263  4560 Vanse

Telefon: 45 28 90 90 - E-post: post@nuiu.no