top of page
download (1).png
Fakta om emnet


Studiepoeng

10
 

Nivå

Del av Bachelor


Undervisning

Høst


Eksamen

Høst (hjemmeeksamen)


Undervisningsspråk

Norsk

Fagtilbud

Innføring i metode 10 studiepoeng
Semester

Emnet skal gi deg en forståelse av sentrale begreper og trekk ved empirisk forskning:

  • problemformulering

  • design

  • observasjoner

  • databehandling

  • fortolkning

Emnet gjennomgår grunnbegreper knyttet til måling av fenomener, kvalitative metoder samt eksperimentelle og ikke-eksperimentelle undersøkelser.

SØKNADSFRIST til NUIU: 10.mai 2020

Oppstart: August 2020

bottom of page