top of page
download (1).png


NUIU er en livssynsnøytral og humanistisk organisasjon. Vi ønsker å fremme mangfoldet vi har i samfunnet, og har fokus på de verdiene som forener oss som mennesker.

Kontakt oss via skjemaet i dag
– helt uforpliktende!

Vi sender deg all informasjonen du trenger på e-post, eller velg å bli oppringt av vår hyggelige veileder.

Utdanning er en viktig verdi i samfunnet vårt og NUIU ønsker å skape gode arenaer for studentene våre. Vi har som mål at utdanningen skal være så tilgjengelig som mulig, slik at alle skal ha anledning til å være med.

Når vi oppholder oss som gjester i et annet land, ser vi det som viktig å gi noe tilbake. Derfor har NUIU samarbeid med lokale bedrifter. Vi har også et sosialt hjelpearbeid som vi støtter og besøker hvert semester.

 

En utdanningsinstitusjon har et stort samfunnsansvar. NUIUs viktigste verdi er at alle skal møtes på sitt eget nivå, for så å kunne utvikle seg derfra på en trygg og sikker måte.

NUIU tilbyr undervisning på universitetsnivå.
 

NUIU er ikke ansvarlig for eksamen eller for å utstede karakterer. Dette gjøres av de universiteter og høgskoler som leverer studietilbudene, og eksamen tas som hjemmeeksamener. 

bottom of page