download (1).png

Hvem er vi?NUIU er en livssynsnøytral og humanistisk organisasjon. Vi ønsker å fremme mangfoldet vi har i samfunnet, og har fokus på de verdiene som forener oss som mennesker.

Utdanning er en viktig verdi i samfunnet vårt og NUIU ønsker å skape gode arenaer for studentene våre. Vi har som mål at utdanningen skal være så rimelig som mulig, slik at. alle skal ha anledning til å være med.

Når vi oppholder oss som gjester i et annet land, ser vi det som viktig å gi noe tilbake. Derfor har NUIU samarbeid med lokale bedrifter. Vi har også et hjelpearbeid som vi støtter og besøker hvert semester.

Som en utdanningsinstitusjon har vi et stort samfunnsansvar. NUIUs viktigste verdi er at alle skal møtes på sitt eget nivå, for så å kunne utvikle seg derfra på en trygg og sikker måte.

NUIU tilbyr undervisning på både universitetsnivå og som grunnlag for generell studiekompetanse. Man kan også ta enkeltfag hos oss. NUIU er ikke ansvarlig for eksamen eller for å utstede karakterer. Dette gjøres av de universiteter og høgskoler som leverer studietilbudene, og eksamen tas som såkalte hjemmeeksamener. 
Eksamen på videregående nivå tas som privatist i det fylket eleven tilhører. Eleven må melde seg opp til aktuelle fag og møte opp t
il tid og sted man får tildelt via Fylkeskommunens nettside: "Privatistweb.no"

Kontakt oss via skjemaet i dag
– helt uforpliktende!

Vi sender deg all informasjonen du trenger på e-post, eller velg å bli oppringt av vår hyggelige veileder.

NUIU - Norsk utdanning i utlandet AS - Org.nr. 920 591 604
- Eitlandsveien 263  4560 Vanse

Telefon: 45 28 90 90 - E-post: post@nuiu.no