top of page
download (1).png
Fakta om emnet


Studiepoeng

10
 

Nivå

Del av Bachelor


Undervisning

Høst (hjemmeeksamen)


Eksamen

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Examen Philosophicum (Exphil) 10 studiepoeng

1 semester


Exphil I
I denne delen forenes temaene filosofi- og vitenskapshistorie ved å trekke frem historiske bidrag som er særlig egnet til å belyse vitenskapelig tenkemåtes filosofiske bakgrunn. I tillegg blir det mot en historisk bakgrunn presentert viktige bidrag innen etikk. Studentene blir gjort kjent med tenkere fra sentrale epoker i vår vestlige kultur frem til og med vår egen tids vitenskapelige, særlig naturvitenskapelige virkelighetsoppfatning. Bidragene blir også diskutert i et kjønnsperspektiv.

 

Exphil II

Denne delen gir en systematisk innføring i etikk hvor metaetikk, etiske teorier, anvendt etikk og feministisk etikk blir fremstilt fra et samtidsperspektiv. Studentene blir gjort kjent med dagens etiske teorier og begrunnelsene for disse, samt aktuelle problemstillinger innen anvendt etikk.

I begge hoveddeler blir pensum presentert dels gjennom originaltekster og dels gjennom kommentarlitteratur.

 

Videre muligheter

Studiet skal kvalifisere studentene for videre studier og forskning ved å gi kjennskap til filosofiske temaer som er grunnleggende for å forstå andre fags begreper og debatter.

SØKNADSFRIST til NUIU: 10.mai 2020

Oppstart: August 2020

bottom of page