top of page

Norske studier på Sri Lanka

Støttefra lånekassen til å gå på skole i utlandet. Norsk undervisning, norsk alt.
Bli med flere andre norske studenter til Sri Lanka. Opplev landet, kultur, strendene og varmen. Alt dette mens dine norske lærere og forlesere hjelper deg.

NUIU er en livssynsnøytral og humanistisk organisasjon. Vi ønsker å fremme mangfoldet vi har i samfunnet, og har fokus på de verdiene som forener oss som mennesker.

Utdanning er en viktig verdi i samfunnet vårt og NUIU ønsker å skape gode arenaer for studentene våre. Vi har som mål at utdanningen skal være så rimelig som mulig, slik at. alle skal ha anledning til å være med.

Når vi oppholder oss som gjester i et annet land, ser vi det som viktig å gi noe tilbake. Derfor har NUIU samarbeid med lokale bedrifter. Vi har også et hjelpearbeid som vi støtter og besøker hvert semester.

Som en utdanningsinstitusjon har vi et stort samfunnsansvar. NUIUs viktigste verdi er at alle skal møtes på sitt eget nivå, for så å kunne utvikle seg derfra på en trygg og sikker måte.

Studietilbud

Opplevelser

Priser

Norske studenter sammen i utlandet. Minner for livet. Reise og opplevelser. Hvorfor t et friår om du kan oppleve landet og flee steder i Asia etter skoletid og i helgene?
Ønske du at ditt barn skal kunne oppleve andre dele av verden under trygge omstendigheter, få hjelp til sklearbeid og samtidig en bedre forståelse av kultur? Vi gir våre elever og studenter norsk utdannig i utlandet. Det er og støttet av Lånekassen
info.jpg

Hvem er vi?
Verdigrunnlag

For studenter
foreldre og
rådgivere

 

Vanlige spørsmål

bottom of page