top of page
Idrett og Personlig trener

Idrett og Personlig trener

​Liker du trening og fysisk aktivitet? Da er dette studiet for deg! Studiet gir en innføring i hvordan du planlegger trening ut fra forutsetningene til den som skal trenes. Du lærer treningsplanlegging både på kort og lang sikt. Videre gis det teoretisk og ikke minst praktisk innføring i ulike former for trening – blant annet grunntrening, styrketrening, utholdenhetstrening, og hurtighetstrening. Behovet for personer med denne kompetansen er stort og voksende i hele Norge - og globalt.

bottom of page