top of page
KRLE 1 + 2 (høst + vår)

KRLE 1 + 2 (høst + vår)

Med årsstudium i KRLE får du undervisningskompetanse i KRLE for grunnskolen og i Religion og etikk for videregående skole. Du blir rustet til å arbeide i en stadig mer multikulturell og multireligiøs skole. NLA Høgskolen tilbyr årsstudiet både i Oslo, i Bergen og nettbasert.

bottom of page