top of page
Statsvitenskap (tilleggsfag)

Statsvitenskap (tilleggsfag)

STV-1000 gir en bredt anlagt innføring i statsvitenskap som fagdisiplin. Målet er å gi studentene kjennskap til sentrale begreper og perspektiver i studiet av politiske prosesser og institusjoner - nasjonalt og internasjonalt. I fokus står spørsmål som:

  • Hva er politikk, og hvordan kan politikk studeres på ulike nivå?
  • Hvordan forstår vi sentrale statsvitenskapelige begreper, eksempelvis stat og demokrati?
  • Hvordan utformes politikk, og hvilke institusjoner er særlig viktige i denne sammenheng?
  • Hva kjennetegner forholdet mellom stater, og hvordan foregår samarbeid og konfliktløsning i det internasjonale samfunn?
bottom of page